hotline : 0942.013.013
________lâm________

cặp 5557 = 900k

0967.09.5557
0967.33.5557

cặp 79 đuôi = 1tr

0967.883179
0967.781379

sim nguyên kích a e kết call