Thanh lý nhanh mấy em năm sinh 11s

CAll 0969.333.828

016.4567.1998 = 999k
0165.595.1998 = 599k
0165.222.1998 = 599k
016.4994.1993 = 699k
016.5535.1993 = 550k
016.5757.1991 = 699k
096767.1993 = 2tr5
0968.91.91.91 = 39tr
0965.933.833 = 1tr5
0966.626.616 = 3tr5
0969.636.646 =2tr8
0969.838.848 = 3tr
0965.808.828 = 1tr8
0965.989.838 = 2tr
0962.919.989 = 2tr
0968868183 = 2tr phát lộc phát nhất phát tài
096220.8828 = 550k
0988.868.136 =1tr300k
0968.866.233 - 950k
0975.32.23.32 - 2tr
0968633223 - 950k
0968633113 - 1050k 113 nhận hàng
0985.48.1102 - 2tr5
0985.12.1102 - 2tr8
0969.40.1102.............2,3 triệu ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ
0969.03.1102.............2,4 triệu ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ
0966.38.1102.............4,3 triệu
0966.39.1102.............5 triệu - thần tài ĐỘC NHẤt VÔ NHỊ
0967.79.1102.............3tr

CALL 0969.333.828