em bán đã chuẩn xin đừng mặc cả nhiều ạ
096767.6969
096677.6868
0926222666
đồng giá 15 triệu ạ