Em đang cần gấp, bác nào có đá lên giúp em nhé!

Thanks!