sim chưa kích để mãi mãi.

09666 81889......900k

0965 11 88 98 ...1.2tr

0965 539 479 ....1.2tr

098 20 67896.....1.5tr

0967 789 268......1,1tr

0978 688 268......1.9tr

0933 6789 57.....800k

0933 6789 58.....900k

0933 6789 14....500k


sim đã kích hoạt tomato.

mua lô car giá tốt.

0963 68 3486 ....350k

0963 70 1868.....500k

0963 70 6168.....350k

0963 68 5986.....300k

0963 689 186.....300k

0963 714 886 ....450k

0963 732 688.....450k

0963 777 012 ....650k

0963 715 725 ....450k

0963 726 736.....450k

0953 77 4321.....500k...lùi như tiến tiền như núi.

0963 71 72 78....650k

0963 76 2586.....300k

0963 725 668.....450k

0963 780 268.....400k

0963 700 268......650k

0963 760 761......450k