Nếu như Giám đốc điều hành được gọi là Chief Executive Officer (CEO), Giám đốc tài chính được gọi là Chief Financial Officer (CFO), Giám đốc nhân sự được gọi là Chief Human Resources Officer (CHRO) thì Giám đốc kinh doanh được gọi là Chief Customer Officer (CCO). Trong một doanh nghiệp Giám đốc kinh doanh là vị trí chỉ đứng sau Giám đốc điều hành. Công việc của giám đốc kinh doanh là quản lý và điều phối mọi công việc, và toàn bộ guồng máy liên quan đến khách hàng, hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty.
Từ nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, khóa học đào tạo giám đốc kinh doanh do tổ chức đào tạo Esun mở ra nhằm cung cấp những kiến thức cốt lõi, những trải nghiệm quý báu và những giải pháp linh hoạt để xử lý những tình huống diễn ra hàng ngày trong công việc của một giám đốc kinh doanh.


PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TẠI ESUN
Với mục tiêu cung cấp cho các học viên những kiến thức cốt lõi, những trải nghiệm quý báu và những giải pháp linh hoạt để xử lý những tình huống diễn ra hàng ngày trong công việc của một giám đốc kinh doanh. Tổ chức đào tạo Esun sử dụng phương pháp học qua trải nghiệm, các giảng viên sẽ tư vấn cho các học viên cách giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng sẽ có các buổi thảo luận giữa các học viên nhằm giúp các học viên trao đổi cách giải quyết vấn đề của doanh nghiệp.

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC KINH DOANH
Sau khi hoàn thành khóa học đào tạo giám đốc kinh doanh tại Esun, học viên có thể:
- Hiều được vai trò và vị trí của Giám đốc kinh doanh trong doanh nghiệp hiện nay.
- Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị bán hàng: Giám đốc kinh doanh phải biết quản trị việc bán hàng, quản trị đội ngũ nhân viên bán hàng, và quản trị khách hàng của doanh nghiệp.
- Hiểu được xu hướng mới trong lĩnh vực marketing của thế giới: xây dựng thương hiệu chính là những gì mà doanh nghiệp đã, đang và sẽ làm, đồng thời thực hiện tốt công tác truyền thông.
- Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi của một giám đốc kinh doanh
- Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý

NỘI DUNG CỦA KHÓA HỌC ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC KINH DOANH
1. Chân dung giám đốc kinh doanh
- Vai trò, vị trí công việc của giám đốc kinh doanh
- Tư duy, kinh nghiệm, kiến thức cần có của một giám đốc kinh doanh
2. Chiến lược kinh doanh
- Chiến lược công ty và chiến lược kinh doanh
- Chiến lược marketing
- Triển khai và đánh giá chiến lược kinh doanh
3. Xây dựng thương hiệu và tiếp thị dành cho giám đốc kinh doanh
- Marketing và quản trị marketing
- Thương hiệu và quản trị thương hiệu
4. Dự báo thị trường tương lai và kế hoạch bán hàng
- Dự báo thị trường tương lai và doanh số bán hàng
- Xây dựng kế hoạch bán hàng
- Quản trị kế hoạch bán hàng
5. Chăm sóc khách hàng
- Khách hàng – đối tác
- Văn hóa bán hàng và chăm sóc khách hàng
- Chính sách hậu mãi
6. Hỗ trợ thương mại
- Những nguyên tắc cốt lõi trong hỗ trợ thương mại
- Xây dựng chính sách hỗ trợ thương mại
7. Quản lý đội ngũ
- Con người Sales và đội ngũ Sales
- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ Sales

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC KINH DOANH
- Giám đốc kinh doanh, Phó tổng phụ trách kinh doanh, Trưởng/Phó phòng kinh doanh, Trưởng/Phó phòng tiếp thị và bán hàng của các doanh nghiệp
- Các cấp quản lý bán hàng: Giám đốc bán hàng khu vực, Giám đốc bán hàng vùng, Giám đốc bán hàng toàn quốc của các doanh nghiệp
- Các cá nhân muốn trở thành giám đốc kinh doanh trong tương lai

LIÊN HỆ
- Mọi thông tin chi tiết liên quan đến khoá học đào tạo, xin vui lòng liên hệ:
- Tổ chức Đào tạo ESUN
- Email: info@esun.com.vn | nhomdaotao@gmail.com
- ĐT: 04.3787.0485