Cần mua sim 099*112535.
Ai có xin sms báo giá: 01237999969
Thanks!