Bán 50 em Sim ecoxxtra nguyên kít , liền seri , giá tiễn cả lô ra đi là 55k/1sim

0964702896 ________ 851700
0988509762 ________ 851701
0985715530 ________ 851702
0963084429 ________ 851703
0979113498 ________ 851704
0976.020.344 ________ 851705
0968.454.155 ________ 851706
0977832574 ________ 851707
0966.155.922 ________ 851708
0962.991.045 ________ 851709
0986823621 ________ 851710
0963618014 ________ 851711
0969.82.1965 ________ 851712
0963594306 ________ 851713
0966383029 ________ 851714
0975864791 ________ 851715
0969.23.23.34 ________ 851716
09665.12478 ________ 851717
0969268302 ________ 851718
0962857425 ________ 851719
0963576441 ________ 851720
0977.877.943 ________ 851721
0966772805 ________ 851722
0979148619 ________ 851723
0963159749 ________ 851724
0972964463 ________ 851725
0966173341 ________ 851726
096982.7771 ________ 851727
0987793087 ________ 851728
0963.400.553 ________ 851729
0979.345.279 ________ 851730
0963517350 ________ 851731
0987457723 ________ 851732
0973552092 ________ 851733
0969147209 ________ 851734
0979.332.944 ________ 851735
0966.870.494 ________ 851736
0962496943 ________ 851737
0963416862 ________ 851738
0979.29.01.63 ________ 851739
0968467716 ________ 851740
0973.119.644 ________ 851741
0962409258 ________ 851742
0967594619 ________ 851743
0975123918 ________ 851744
0985667103 ________ 851745
0969752930 ________ 851746
0969143608 ________ 851747
09.87.87.2221 ________ 851748
0968.354.885 ________ 851749