Chán sim bán hết, anh em xem xúc về làm Hotline nhé!

01632.68.68.68

01635.86.86.86


Giá cả cặp 28tr, bớt chút lộc lá cho anh em!

Số của em: 0975.011111