09652.75.1379
0963.13.04.86
0962.01.6696
0965.0123.58


Cả lô nguyên kit to 1tr bác nào kết Buzz e ae làm việc nhé :x
có fix nhẹ cho ace nhiệt tình nhé