no fix ạ ,e nó đã kích lên gói tomato
kết call:0975 130 130
e ở mỹ đình