0969.19.18.20=500k.sim Nguyên kít .Bác nào kết call & sms:09.68.86.68.26