Như tiêu đề, em đang cần rất gấp để báo khách.
Bác nào có hay nhìn thấy ở đâu thì đá lên giúp em với ạ.

Thanks!

Mr Hải: 09.6613.6686