0904.66.77.55 = 3999k
(Tình trạng SIM: Trả trước - Sang tên chính chủ)


094.3636.268 = 1500k
(Tình trạng SIM: Trả trước - Sang tên chính chủ -
Tài khoản còn hơn 500k)

Liên hệ mua sim:
016.357.99999