Sim đã kích giữ số, TK = 0
Liên hệ: 0919189888 - 0989498949
Giao dịch tại Chân Cầm HN

09 1341 1341 giá 1T
09 1243 1243 giá 1,2T
....