Call:: 01686.757575 - 0965567888
Sms:: 09.6666.6789 ( chỉ nhận sms vì đã chặn gọi đến )

Tất cả sim trong tay, cần kích luôn 30 giây cho anh em thợ giao khách. Khách lẻ đặt cọc 200k/sim sẽ giao sim đến tận tay khách hàng và thanh toán số tiền còn lại.

Mua hoặc báo khách giúp em ::


0946.969.969:: 15 triệu
0964.393333 :: 13 triệu
0967.336.999:: 7 triệu
0967.363.999:: 7 triệu
0965.000.111:: 16 triệu
0965.000.222:: 16 triệu
0965.000.333:: 16 triệu
0967 394999:: 6 triệu
0967.367.999:: 6 triệu
0967.167.999:: 6 triệu
0965.776.999:: 6 triệu
0965.987888:: 6 triệu
0967.38.5888:: 6 triệu
0985.810.888:: 7 triệu
0967.020.999:: 6 triệu
0946.969.969:: 15 triệu
0965.567.888:: 18 triệu
0965.787.999:: 7 triệu
0973.994.999:: 10 triệu
0965.994.999:: 9 triệu
0986.86.3888:: 18 triệu
0967.68.78.88:: 15 triệu
0982.215.999:: 8 triệu
0967889888:: 22 triệu
0967881888:: 16 triệu
0967882888:: 16 triệu
096.6611.678:: 3 triệu
096.3300.678:: 2 triệu
096.3311.456:: 2 triệu
0964.687.678:: 2 triệu
0966.067.678:: 2 triệu
0962.056.678:: 2 triệu
0965.773.888:: 6 triệu
096.4848.999:: 7 triệu
096.7557.888:: 7 triệu
0967.606.888:: 7 triệu
0967.595.888:: 7 triệu
0964.282.888:: 7 triệu
0964.292.999:: 7 triệu
0964.383.888:: 8 triệu
0967.012.888:: 9 triệu
0964.066.888:: 9 triệu
0965.012.888:: 9 triệu
0964.007.999:: 7 triệu
0967.220.999:: 7 triệu
0967.355.999:: 7 triệu
096.7117.999:: 7 triệu