Như tiêu đề em cần nhập lô viettel
Hàng tam hoa 0 , 1 , 2 , 3 10s
11s Em cần nhập tứ quý 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9
Sảnh tiến 45678 , 6789
Và năm sinh 11s
Anh em có hàng báo gmail em simrecamphaqn@gmail.com
hoặc 0987 24 5555
Anh em nào ghé qua thì up phụ em nhé !
Thank's