0968838683=2,9T(TK200)
Sim không sử dụng tới nên bán
LH 0915456717