Tìm hoài không được ,nhờ anh em giúp đỡ .
Khách tìm chỉ đầu 0912 - 0913
Không dính 4 - 7
Dạng taxi Vip ab ab ab - Taxi ABA ABA - ABC ABC - ABC - aab aac - abb abb - a b c khác 4. khác 7
Dạng lộc phát hoặc tam hoa vip
Lộc phát chỉ có 6 và 8
Dang tam hoa vip thì anh em nào có xin cứ nt cho em và giá thu về ạ @};-