0948.775.775 = 3tr
0914.425.425 = 3TR

0946.873.666 = 2TR
0949.873.666 = 2TR
0949.493.888 = 3tr

SIM VINA TRẢ SAU EZPAY CHO A E TOÀN QUỐC.BÁN SIM KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN MÀ CÒN VÌ LÒNG ĐAM MÊ SIM SỐ , BÁN RẺ SIM KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC GIÁ TRỊ CỦA SIM MÀ VỚI MONG MUỐN A E YÊU SIM AI CŨNG CÓ SIM ĐẸP DÙNG VỚI GIÁ TỐT.A E CCALL NHIỆT TÌNH NHÉ..