0968 77 6666
Gía 39tr
0986 74 6666
Gía 28tr
0918 47 6789
Gía 13,5tr
Gía này mình chỉ bớt chút cf thôi nhé. ae kết call 0933221111. xin cảm ơn