0916.919.916 giá 1T
09 1341 1341 giá 1T
09 1243 1243 giá 1,2T
1 sim Eload chỉ còn chức năng nạp tiền 0917xx8525
(ai trả giá cao thì bán)
Tất cả các sim đã kích giữ số, TK = 0
Liên hệ: 0919189888 - 0989498949
Giao dịch tại Chân Cầm, Hà Nội