Cần 1 em 091 hoặc 090 đuôi 68, 79 hoặc tam 8,9 nhìn đẹp, ai có show hàng giúp em, đc e call lại. Thanks