Sim Nguyên kit, đăng ký thông tin nhanh gọn. Bạn nào kết call trực tiếp để làm việc nhé :
09.6788.1369 : 950k

0975.383.567 : 950k

0944.955.486 : 230k