[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][INDENT][CENTER][COLOR=#333333][FONT=Verdana][URL="http://2.bp.blogspot.com/-ZiR9YJX54kU/UczntsZRnvI/AAAAAAAADVU/mrdOYEbqRvA/s384/cam-xe-khong-giu-xe.jpg"][COLOR=#000081]
[IMG]http://2.bp.blogspot.com/-ZiR9YJX54kU/UczntsZRnvI/AAAAAAAADVU/mrdOYEbqRvA/s384/cam-xe-khong-giu-xe.jpg[/IMG][/COLOR][/URL][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#333333][FONT=Verdana][URL="http://www.dacbietthuvi.net/2013/06/cam-xe-khong-giu-xe.html"][COLOR=#000081]Cam xe khong giu xe[/COLOR][/URL][/FONT][/COLOR][/CENTER]


[COLOR=#333333][FONT=Times][COLOR=blue]HCM - [B][URL="http://www.dacbietthuvi.net/2013/06/cam-xe-khong-giu-xe.html"][COLOR=#000081]Cầm xe không giữ xe[/COLOR][/URL] - lãi suất thấp - hỗ trợ vay nóng[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR]


[COLOR=blue][FONT=Times][B]Chuyên cầm các loại xe gắn máy (tay ga, xe số, moto,..)[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=blue][FONT=Times][B]* Hình thức, thủ tục đơn giản (10-15 phút), lãi suất thấp[/B][/FONT][/COLOR]


[CENTER][COLOR=#333333][FONT=Verdana][COLOR=#55A800][I]Đặc biệt: [B]cầm xe nhưng không giữ xe - sau khi cầm các bạn được mang cả tiền lẫn xe về nhà luôn[/B][/I][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]


[COLOR=#000000][FONT=Times][B][COLOR=blue]-> Mọi thủ tục đều dựa trên cơ sở pháp luật[/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=blue][FONT=Times][B]-> Không cầm xe gian, xe có nguồn gốc không rõ ràng,..[/B][/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Times][B][COLOR=#9932CC]Điều kiện[/COLOR]:[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times][B]- Xe chính chủ, Biển số Thành Phố[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times][B]- CMND + Hộ khẩu Thành Phố[/B][/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#333333][FONT=Verdana][I]Hỗ trợ cho vay nóng từ 3 - 30 triệu[/I][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#333333][FONT=Verdana][COLOR=#FF0000]Liên hệ: 0902.937.083 (Anh Phát)[/COLOR][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#FF0000][FONT=Verdana]Nhận cầm xe tại HCM[/FONT][/COLOR][/CENTER]
[/INDENT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][FONT=Arial][FONT=arial black][B]CHÚC CHỦ TOPIC BÁN ĐẮT HÀNG NHÉ[/B][/FONT][/FONT]
[FONT=Arial][COLOR=#FF0000][FONT=arial black][B][URL="http://www.dangtintop.net/2013/06/nhan-ang-tin-rao-vat.html"][COLOR=#176093]NHẬN ĐĂNG TIN RAO VẶT[/COLOR][/URL][/B][/FONT][/COLOR][/FONT]
[FONT=Arial][B][COLOR=#0000BB][URL="http://www.dangtintop.net/2013/05/dich-vu-seo-tu-khoa-ua-tu-khoa-len-top.html"][COLOR=#176093]DỊCH VỤ SEO TỪ KHÓA[/COLOR][/URL], [URL="http://www.dangtintop.net/2013/06/cho-thue-tu-khoa-cho-thue-tu-khoa_8102.html"][COLOR=#176093]CHO THUÊ TỪ KHÓA[/COLOR][/URL][/COLOR][/B][/FONT]
[FONT=Arial][B][COLOR=#FF0000]Web:[URL="http://dangtintop.net/"][COLOR=#176093]dangtintop.net[/COLOR][/URL][/COLOR][/B][/FONT]
[FONT=Arial][B][COLOR=#FF0000]Hotline: 0948 643 645[/COLOR][/B][/FONT][/FONT][/COLOR]