NHẬN CHUYỂN SINH VIÊN CHÍNH CHỦ HỖ TRỢ CHO BẠN KHÔNG CÓ THẺ SINH VIÊN
VIETTEL chuyển lần 1 hết 170k lần 2 hết 200k
MOBI chuyển phí 100k
VINA chuyển phí 80k

ai có nhu cầu mua lô thì alo mình có giá tốt....chuyển hàng toàn Quốc

có sim sinh viên mobi đã kích bán buôn

ĐT;0979.742.668 .......0986.791.666 yahoo...lanvu313.......gmail,....vutham289hp@gmail .com

ĐĂNG KÍ CHÍNH CHỦ .....GIAO SIM TẬN NƠI THEO YÊU CẦU.....MIỄN PHÍ CƯỚC

SỐ TAM quý ___ GIÁ _____ SỐ PHÁT LỘC ___ GIÁ
0966.032.888 ___ 5triệu _____ 0967.930.886 ___ 500
0966.032.999 ___ 5triệu _____ 0967.221.886 ___ 600
0963.104.886 ___ 500 _____ 0964.386.968 ___ 600
0978.948.268 ___ 500 _____ 0967.426.368 ___ 500
0967.858.368 ___ 600 _____ 0967.401.668 ___ 800
0975.639.268 ___ 600 _____ 0967.690.868 ___ 600
0968.086.268 ___ 600 _____ 096.798.4568 ___ 450

0967.692.568 ___ 600 _____ 0967.647.568 ___ 450
0964.434.868 ___ 600 _____ 0967.25.4568 ___ 500
0964.263.268 ___ 800 _____ 0964.03.7968 ___ 600
0964.64.2668 ___ 600 _____ 0964.116.168 ___ 600
0964.64.5668 ___ 600 _____ 0982.274.168 ___ 500
0964.761.668 ___ 600 _____ 0965.210.368 ___ 500
0964.263.868 ___ 700 _____ 0965.210.568 ___ 500

SỐ THẦN TÀI ___ GIÁ _____ SỐ PHÁT LỘC ___ GIÁ
0978.24.9559. ___ 400 _____ 0967.163.499 ___ 200
0964.085.285 ___ 350 _____ 0967.126.099 ___ 200
0967.90.92.93 ___ 500 _____ 0967.984.399 ___ 200
0968.952.889 ___ 400 _____ 0967.596.099 ___ 200
0967.319.079 ___ 200 _____ 0967.298.499 ___ 200
0967.316.679 ___ 300 _____ 0969.461.699 ___ 250
0967.164.179 ___ 250 _____ 0966.156.499 ___ 200
096.71.78.799 ___ 300 _____ 0964.221.899 ___ 350

0967.534.799 ___ 250 _____ 0966.528.299 ___ 300
0974.836.579 ___ 300 _____ 0973.241.699 ___ 300
0985.221.879 ___ 350 _____ 0979.854.299 ___ 300
0964.358.799 ___ 250 _____ 0964.705.699 ___ 250
0967.256.799 ___ 250 _____ 0986.108.199 ___ 300
0967.045.799 ___ 250 _____ 0965.307.399 ___ 250
0965.03.06.99 ___ 350 _____ 0967.627.499 ___ 200
0967.085.099 ___ 200 _____ 0966.721.699 ___ 250

SIM SỐ ĐẸP ___ GIÁ _____ SIM SỐ ĐẸP ___ GIÁ
0967.745.188 ___ 250 _____ 0975.911.488 ___ 300
0967.430.188 ___ 250 _____ 0962.476.788 ___ 200
0967.062.488 ___ 200 _____ 0968.897.088 ___ 200
0966.465.388 ___ 300 _____ 0965.706.588 ___ 250
0963.51.87.88 ___ 300 _____ 0966.016.588 ___ 300
0968.967.388 ___ 300 _____ 0967.29.84.88 ___ 250
0963.782.388 ___ 300 _____ 0964.109.188 ___ 250

0967.833.788 ___ 300 _____ 0985.505.788 ___ 250
0967.129.388 ___ 300 _____ 0985.129.388 ___ 350
0965.085.988 ___ 300 _____ 0982.729.588 ___ 350
0967.614.699 ___ 250 _____ 0984.829.388 ___ 350
0963.657.099 ___ 200 _____ 0979.954.388 ___ 350
0967.427.266 ___ 150 _____ 0986.307.588 ___ 350
0967.751.466 ___ 150 _____ 09678.74.288 ___ 250
0967.174.166 ___ 150 _____ 0967.597.266 ___ 150
0967.659.066 ___ 150 _____ 0964.685.766 ___ 150

Tài khoản 200k ___ giá _____ Tài khoản 200k ___ giá
0962.253.186 ___ 250 _____ 0969.517.588 ___ 300
0966.360.286 ___ 300 _____ 0985.360.188 ___ 350
0963.875.486 ___ 250 _____ 0968.731.588 ___ 300
0962.042.486 ___ 250 _____ 0968.791.588 ___ 350
0962.046.986 ___ 300 _____ 0969.207.588 ___ 300
0968.282.089 ___ 250 _____ 0969.341.588 ___ 300
0968.763.189 ___ 250 _____ 0966.731.088 ___ 300
0962.071.489 ___ 200 _____ 0969.542.588 ___ 350

0962.016.489 ___ 200 _____ 0966.104.788 ___ 300
0963.860.489 ___ 200 _____ 0969.715.099 ___ 300
0963.746.489 ___ 200 _____ 0969.462.199 ___ 300
0966.071.489 ___ 200 _____ 0968.843.799 ___ 350
0962.034.289 ___ 250 _____ 0968.957.489 ___ 200

Tài khoản 200k ___ giá _____ Tài khoản 200k ___ giá
0963.917.089 ___ 200 _____ 0962.046.189 ___ 200
0962.044.289 ___ 250 _____ 0962.022.089 ___ 250
0963.918.589 ___ 300 _____ 0963.742.089 ___ 200
0962.073.589 ___ 250 _____ 0968.753.089 ___ 200
0963.854.289 ___ 250 _____ 0968.462.089 ___ 200
0969.731.689 ___ 250 _____ 0969.487.289 ___ 200
0962.05.34.89 ___ 200 _____ 0968.374.389 ___ 250
0969.419.189 ___ 250 _____ 0968.765.189 ___ 250

0969.325.189 ___ 250 _____ 0962.01.85.89 ___ 300
0966.366.803 ___ 200 _____ 0962.027.589 ___ 250
0163.551.7999 ___ 500 _____ 0962.032.589 ___ 250
01669.276.999 ___ 500 _____ 0962.037.589 ___ 250
01674.583.583 ___ 400 _____ 0962.035.289 ___ 250

Tài khoản 200k ___ giá _____ tài khoản 100k ___ giá
0962.013.166 ___ 200 _____ 0966.792.166 ___ 200
0963.254.166 ___ 200 _____ 0966.792.366 ___ 200
0962.034.266 ___ 200 _____ 0966.792.188 ___ 300
0962.025.966 ___ 250 _____ 0966.792.186 ___ 250
0962.045.966 ___ 250 _____ 0966.792.588 ___ 300
0968.470.966 ___ 250 _____ 0966.792.198 ___ 200
0962.074.966 ___ 250 _____ 0966.793.186 ___ 300

0968.564.966 ___ 250 _____ 0966.793.286 ___ 300
0962.017.366 ___ 200 _____ 0966.793.266 ___ 200
0966.148.366 ___ 250 _____ 0966.793.299 ___ 250
0962.053.566 ___ 250 _____ 0966.794.589 ___ 250
0962.064.566 ___ 250 _____ 0966.794.889 ___ 350
0968.741.566 ___ 200 _____ 0966.794.889 ___ 350
0962.072.566 ___ 200 _____ 0966.794.889 ___ 350
0962.203.566 ___ 200 _____ 0966.794.889 ___ 350

SỐ Tiến ___ giá _____ tài khoản 200k ___ giá
0966.794.345 ___ 300 _____ 0962.381.012 ___ 200
0975.376.567 ___ 550 _____ 0969.751.012 ___ 200
0964.216.678 ___ 600 _____ 0968.360.012 ___ 200
0964.471.678 ___ 600 _____ 0963.075.012 ___ 200
0965.724.789 ___ 800 _____ 0963.755.012 ___ 200
0965.843.789 ___ 750 _____ 0966.865.012 ___ 200

0965.842.789 ___ 750 _____ 0962.951.012 ___ 200
0965.834.789 ___ 750 _____ 0968.846.012 ___ 200
0965.824.789 ___ 750 _____ 0963.761.012 ___ 200
0964 515 789 ___ 1tr _____ 0963.761.012 ___ 200
0964 039 789 ___ 1tr _____ 0978.69.94.95. ___ 200
0964.831.789 ___ 800 _____ 0963.74.57.58 ___ 200
0964.238.789 ___ 1TR _____ 0962.03.84.85 ___ 200


SIM ngày sinh ___ GIÁ _____ SIM SỐ ĐẸP ___ GIÁ
0975.24.03.86 ___ 400 _____ 0966.25.09.95 ___ 400
0964.20.08.91 ___ 350 _____ 0964.13.01.95 ___ 350
0964.17.07.91 ___ đb _____ 0974.02.10.95 ___ 400
0974.11.07.91 ___ 400 _____ 0967.07.03.95 ___ 400
0973.30.11.92 ___ 400 _____ 0979.10.04.95 ___ 400
0966.25.04.93 ___ 350 _____ 0963.20.12.96 ___ 350
0965.15.04.93 ___ 350 _____ 0965.16.08.96 ___ 350

0974.17.05.93 ___ 400 _____ 0964.18.12.98 ___ 350
0966.25.05.93 ___ 400 _____ 0968.10.11.98 ___ 350
0936.03.11.94 ___ 300 _____ 0965.03.06.99 ___ 350
0964.24.01.94 ___ 350 _____ 0964.20.12.99 ___ 350
0966.25.09.94 ___ 350 _____ 01205.64.1984 ___ 150
0963.01.11.94 ___ 350 _____ 01205.65.1989 ___ 150
0976.02.04.95 ___ 400 _____ 01226.61.1990 ___ 150
0969.22.08.95 ___ 400 _____ 01289.27.1994 ___ 150

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0974.145.590 _____ 0975.046.191
0972.612.490 _____ 0974.295.191
0972.669.690 _____ 0974.370.191
0972.514.890 _____ 0973.946.091
0968.609.490 _____ 0973.094.791
0968.609.390 _____ 0975.035.191
0972.516.390 _____ 0974.793.191

0969.812.290 _____ 0973.902.491
0984.521.391 _____ 0975.044.391
09785.27.4.91 _____ 0974.784.691
0984.521.391 _____ 0962.19.47.91
0984.710.491 _____ 0975.094.291
0975.504.691 _____ 0982.074.091

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0974.19.82.91 _____ 0969.410.892
0968.018.291 _____ 0974.706.592
0975.952.191 _____ 0972.640.892
0962.520.391 _____0982.165.492
0962.350.591 _____ 0972.524.892
0972.960.591 _____ 0975.158.792

0974.358.291 _____ 0975.231.792
09726.21.491 _____ 0973.29.43.92
0975.843.191 _____ 0972.9.08.192
0972.612.491 _____ 09728.10.3.92
0972.669.491 _____ 09728.4.10.92
0968.402.592 _____ 09789.06.492
0967.209.692 _____ 0975.91.34.92 ___ 180
0985.325.492 _____ 0987.719.492

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0972.285.392 _____ 0975.143.392
09723.16.5.92 _____ 0974.806.592
0972.802.692 _____ 0972.609.392
0973.405.192 _____ 0975.795.492
0972.417.192 _____ 0974.25.32.92
0972.196.492 _____ 0973.285.192
0968.017.392 _____ 0975.743.292

0968.015.792 _____ 0982.084.592
0968.64.10.92 _____ 0975.198.492
0968.625.392 _____ 0975.618.792
0968.29.60.92 _____ 0975.196.492
0965.182.792 _____ 0975.178.592
0975.104.792 _____ 0972.983.592
0975.173.492 _____ 0975.084.292

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0972.493.292 _____ 0973.854.393
0975.163.292 _____ 0975.087.293
0975.062.292 _150 ____0972.074.093
0974.340.292 _____ 0974.167.393
0975.223.792 ___ 1 50_____ 0973.182.693
0976.043.292 _____ 09743.15.4.93
0969.153.992 ___ 150 _____ 0982.082.493
0967.428.992 ___ 150 _____ 0973.712.493
0966.857.992 ___ 150 _____ 0987.081.493
0974.721.592 _____ 0974.318.793
0974.780.592 _____ 0974.332.093
0987.414.793 _____ 0973.894.293
0982.605.493 _____ 0973.992.493
0984.862.093 _____ 0973.292.793

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0968.4004.93 _____ 0974.108.493
0968.016.493 _____ 0974.025.493
0968.019.493 _____ 0974.017.493
0968.0171.93 _____ 0975.104.793
0968.412.793 _____ 0975.259.693
0968.112.793 _____ 0975.418.493
0968.016.793 _____ 0974.718.593
0968.218.493 _____ 0979.251.493 ..
0972.528.693 _____ 0975.743.793 ___ 180
0973.670.193 _____ 0968.712.993 ___ 150
0974.855.693 _____ 0972.113.093
0973.825.493 _____ 0973.914.593
0973.964.093 _____ 0974.023.493
0987.410.493 _____ 09736.12.5.93

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0972.93.42.93__230 ____0963.321.794
0972.621.793 _____ 0963.191.794
0975.154.693 _____ 0974.641.394
0968.117.493 _____ 0972.490.294
0974.603.594 _____ 0977.827.394
0974.618.394 _____ 0973.827.394
0987.091.794 _____ 0974.821.694
0972.830.994 _____ 0975.048.694
0975.058.794 _____ 0974.635.294
0973.021.794 _____ 0972.415.094
0974.192.394 _____ 0973.422.094
0975.217.694 _____ 0974.46.56.94

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0985.891.694 _____ 0972.127.794
0983.745.094 _____ 0962.726.994 ___ 150
0985.452.094 _____ 0963.643.994 ___ 150
0976.487.794 _____ 0985.891.694
0974.386.294 _____ 0964.195.994 ___ 150
0974.203.694 _____ 0973.791.394
0985.021.694 _____ 0973.904.594

0984.557.894 _____ 0973.78.10.94
0988.624.394 _____ 0974.314.694
0979.570.194 _____ 0974.511.794
0988.219.694 _____ 0974.588.794
0979.804.694 _____ 0984.84.5794
0972.501.294 _____ 0983.432.594
0975.46.91.94 _____ 0977.526.794

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0967.348.994 _____ 0974.722.594
0968.657.994 _____ 0974.402.794
0967.844.994 _150_____ 0972.047.294
09677.12.994 ____ 0972.480.794
0967.04.9994 __180 ____0962.403.194
0969.147.994 _____ 0973.512.394
0969.045.994 _____ 0972.628.894
0968.46.10.94 _____ 0975.920.894
0968.336.294 _____ 0973.51.95.94
0968.506.294 _____ 097.282.10.94
0967.297.794 _____ 0974.817.294
0968.417.294 _____ 0968.403.294
0968.39.10.94 _____ 0968.47.12.94

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0968.209.194 _____ 0974.74.27.95
0968.423.294 _____ 0972.869.095
0968.34.11.94 _____ 0974.920.295
0968.410.394 _____ 0969.418.695
0967.027.995 ___ 150 _____ 0973.624.295
0967.134.995 ___ 150 _____ 0972.50.12.95
0967.506.995 ___ 150 _____ 0979.562.695
0962.094.395 _____ 0977.892.495
0974.810.396 _____ 0972.554.795
0969.820.596 _____ 09689.711.95
0968.450.596 _____ 0967.96.11.95
0974.704.596 _____ 0968.3080.95
0972.644.296 _____ 0969.730.795
0972.898.496 _____ 0975.44.10.95

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0987.510.496 _____ 0969.024.497
0973.281.596 _____ 0975.094.697
0972.293.496 _____ 0979.321.497
09766.15.496 _____ 0984.293.097
0974.705.496 _____ 0972.725.897
0974.101.398 _____ 0983.540.297
0974.716.498 _____ 0975.915.497
0966.708.498 _____ 0975.085.697
0978.214.698 _____ 0966.718.597
0973.463.198 _____ 0966.721.897
0972.863.298 _____ 0966.804.497
0976.436.298 _____ 0975.316.498
0975.195.498 _____ 0974.90.75.98
0969.124.098 _____ 0976.597.498
0968.043.298 _____ 0968.928.498
0968.10.11.98 ___ 400 _____ 0968.928.498

ngày sinh 8x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0984.184.580 _____ 0972.437.382
0976.980.781 _____ 0976.76.43.82
0974.790.583 _____ 0974.585.482
0976.732.083 _____ 0985.571.482
0975.281.483 _____ 0988.729.182
0974.941.783 _____ 0989.721.482
0974.941.783 _____ 0975.164.082
0966.871.489 _____ 0975.742.182
0967.882.489___ 230 _____ 0975.814.982
0973.279.489___ 230 _____ 0977.350.984
0973.279.489___ 230 _____ 0985.012.884

ngày sinh 8x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0973.294.985 _____ 0976.058.285
0974.719.085 _____ 0976.058.285
0984.807.685 _____ 0985.806.285 ___ 180
0979.542.885 _____ 0972.014.885 ___ 150
0977.927.885 _____ 0972.285.469 ___ 180
0984.554.285 _____ 0972.362.069 ___ 180
0978.393.485 _____ 0972.248.069 ___ 180
0973.298.985 _____ 0978.470.509 ___ 130
0987.816.985 _____ 0974.902.169 ___ 200
0976.459.185 _____ 0974.347.269 ___ 200
0962.048.669 ___ 180 _____ 0974.268.769 ___ 200
0975.462.769 ___ 180 _____ 0975.784.269 ___ 200

..... ___ giá _____ tặng 100% nạp thẻ ___ giá
0977.463.069 ___ 130 _____ 0976.093.269 ___ 200
0973.594.269 ___ 150 _____ 0976.093.169 ___ 200
0988.965.489 ___ 230 _____ 0976.987.169 ___ 200
0974.752.089 ___ 180 _____ 0973.349.269 ___ 200
0974.944.269 ___ 230 _____ 0976.752.569 ___ 200
0976.022.769 ___ 200 _____ 0973.538.169 ___ 200

0985.854.169 ___ 200 _____ 0982.405.169 ___ 200
0975.392.769 ___ 200 _____ 0989.847.269 ___ 200
0972.96.07.69 ___ 200 _____ 0982.475.269 ___ 200
0973.290.469 ___ 200 _____ 0977.091.869 ___ 200
0973.798.169 ___ 200 _____ 0977.062.569 ___ 200
0975.970.469 ___ 200 _____ 0975.784.269 ___ 200
0976.162.769 ___ 200 _____ 0975.031.769 ___ 200

tk = 40k đồng giá 130k _____ mỗi tháng tặng 30k đồng giá 130k
0976.843.920 _____ 0975.240.063
0988.921.173 _____ 0975.1789.03
0974.667.503 _____ 0975.150.863
0982.059.563 _____ 0986.380.273
0982.126.763 _____ 0982.047.163
0985.145.624 _____ 0978.476.954
0979.893.354 _____ 0988.423.924
0987.537.254 _____ 0975.278.905
0974.358.921 _____ 0985.608.265
0974.391.471 _____ 0987.276.428
0986.307.271 _____ 0982.124.935
0982.107.925 _____ 0986.341.265
0982.104.325 _____ 0972.308.715

tk = 40k đồng giá 130k _____ mỗi tháng tặng 30k đồng giá 130k
0972.316.425 _____ 0974.364.765
0982.055.725 _____ 0972.273.965
0982.047.625 _____ 0983.491.765
0976.867.035 _____ 0975.14.6318
0972.104.935 _____ 0976.208.365
0975.230.865 _____ 0985.073.165
0975.241.935 _____ 0973.311.425
0975.208.835 _____ 0973.069.835
0975.140.925 _____ 0974.358.965
0982.017.835 _____ 0985.260.935
0973.019.865 _____ 098.20.21.325
0972.1686.05 _____ 0982.057.325
0972.203.765 _____ 0982.092.615

tk = 40k đồng giá 130k _____ mỗi tháng tặng 30k đồng giá 130k
0975.204.976 _____ 0975.213.765
0973.818.716 _____ 0975.096.035
0966.542.766 ___ 180 _____ 0975.239.835
0983.968.506 _____ 0983.259.421
0972.30.40.16 _____ 0988.937.401
0982.045.326 _____ 0975.214.875
0972.860.070 _____ 0975.214.875
0982.094.526 _____ 0975.168.475
0982.128.716 _____ 0975.143.765
0975.181.625 _____ 0975.241.325
0975.203.325 _____ 0978.502.925
0974.1789.05 _____ 0975.127.935
0986.271.436 _____ 0975.109.275

tk = 40k đồng giá 130k _____ mỗi tháng tặng 30k đồng giá 130k
0975.240.328 _____ 0986.902.257
0974.290.948 _____ 0984.693.319 ___ 180
0972.336.428 _____ 0975.194.328
0988.476.362 _____ 0982.817.137
0975.092.712 _____ 0979.511.467
0982.093.652 _____ 0979.291.147
0973.759.712 _____ 0979.486.302
0982.764.612 _____ 0986.513.052
0975.239.462 _____ 0975.095.062
0975.180.962 _____ 0975.227.432
0975.21.56.12 _____ 0975.24.75.12
0982.105.612 _____ 0974.903.632
0984.107.453 _____ 0975.75.00.42


sim mobi ___ giá bán
0935.163.463 ___ 450
0905.999.392 ___ 450
0905.12.66.55 ___ 450
0934.888.155 ___ 450
0932.558.366 ___ 450
0935.932.866 ___ 450
0935.557.188 ___ 450
0935.822.199 ___ 450
0934.315.279 ___ 451

VINA.. đồng giá 130k
0945.683.488
0943.163.488
0946.183.488
0948.435.288
0946.541.588
0944.985.188
0946.501.588
0948.394.588
0946.409.288
0947.076.588
0947.630.188
094.83.85.088
094.998.1488
0943.683.488

VINA..
0942.392.586
0942.993.186
0945.902.986
0948.084.586
0943.184.586
0946.812.586
0945.084.586
0946.952.986
0947.683.186

0945.194.113
0943.195.113
0948.365.113
0947.496.288
0946.850.288
0947.353.288
0943.710.288
0948.055.186
0943.422.586
0945.823.586
0943.893.586
0942.139.386
0945.189.386
0946.332.186
094.739.1266

0914.65.42.56
0914.582.933
0914.588.232
0914.615.162
0914.583.100
0914.583.110
0914.58.31.51
0914.591.393
0914.591.365
0914.582.936
0914.590.118
0914.583.096
0914.583.094