091.490.8899 SIM trả trước nguyên Kit, chuyển tên chính chủ,
Giá 3,5 triệu
Liên hệ 091.999.2979