Hiện tại em đang cần nhập lô sim rác , vậy ace nào có báo em tiếng nhé .
ưu tiên hàng tomato - full time nhé !
thanks mọi người đã quan tâm .