liên hệ sđt 0975833333 hoặc 0964868886

096513.9876===499k
097294.8765===399k
096516.7654===399k
097406.7654===399k
097216.7654===399k
097259.7654===399k
098224.7654===399k
097403.6543===399k
098829.5432===399k
097539.5432===399k
096509.5432===399k
097278.5432===399k
097569.5432===399k
096517.5432===399k
096515.5432===399k
097408.5432===399k
097220.5432===399k
096510.3210===349k

09.6238.0444===599k"lộc mãi tài phát, không tử, tk 100k gói tomato"
0968.925.444===599k"tk 100k gói tomato"
09779.43.000===650k"tk gần 100k gói tomato"
0978237000===700k"tk gần 100k gói tomato"
0977.820.444===650k
0972.976.444===699k
09848.11.444===599k
0984.931.000===599k
0986.103.000===750k
0982.916.000===750k
0982285.000===850k
0982293.000===750k
09.789.81.000===750k
09839.54.000===650k
0967.306.000===650k
0967.438.000 ===499k
097.881.3000===650k
0973.297.000===650k
098.63.04000===750k
0967.966.000===750k
0966657000===999k
09666.73.222===1550k
0944.855.345===599k
0942.991.345===599k
0942.996.345===599k
0945.279.456===599k
0942.352.456===599k
0948.392.456===599k
0942.417.456===599k
0945.529.456===599k
0946.652.456===599k
0944.840.456===599k
0963.199.234===599k"tk 100k"
0973.908.234===599k
0974.689.234===599k
0968.724.345===599k"tk 100k"
0963.180.345===599k
0969.297.456===599k"tk 100k"
0962.026.456===750k
0969.143.567===650k
0968.027.567===650k
0963.723.567===650k
0969.126.567===650k
0969.502.678===750k

0988886941===599k
0988886971===699k
0988886972===699k
0988886317===850k" đại phát lộc tài Thái Bình"
0988883532===850k
0988883550===750k
0988883507===650k
0988883516===650k
0988883529===650k
0988883531===650k
0988883534===650k
0988883523===650k
0988885814===550k
0988885824===550k
0988885976===750k
0988885937===650k
0988885864===750k
0988885650===650k
0988885843===650k
0988885842===650k
0988885872===650k
0988886081===950k
0988885782===850k
0988886584===850k
0988886560===999k
0988886260===999k

0988886643===1150k" đại phát lộc Đà Nẵng"
0988886984===1150k
0988885853===1150k

0969484139===380k
09.689.789.39===750k
096374.9889 ====800k
09.68.15.3686===799k " lộc phát mỗi năm, tài lộc, phát lộc"
0966689379====850k

0967.94.9889===899k
096784.8998===799k
0965478998===799k
0982.71.9119===599k
0988.65.5335===550k
0985.000.110===650k
097521.6006===350k
096.479.1881===350k
096487.7007====350k
096420.5665===350k
0963724442 ===299k
lô abba giá call
*********
*********
0973.19.91.19===1999k

0976.04.40.04===1250k" không tử, tử không, không tử"
0973.04.40.04===1250k" không tử, tử không, không tử"
0977.06.60.06===1350k tròn số
0982.45.45.54===999k
cả lô call
*********
097.3967.012===250k
0973.378.012===250k
0973.287.012===250k
0972.476.012===250k
0972.430.012===250k
0963.966.012===250k
0963.648.012===250k
0963.629.012===250k

0962.047.123===350k
0969.327.123===399k
0965.127.123===399k
0965.217.123===399k
0965.067.123===399k
0985.219.123===499k
0967.408.123===399k
0985.207.123===499k
0968.608.234===399k
0962.443.234===399k
0965.058.234===399k
0962.180.234===399k
0962.026.234===399k
0962.068.234===399k
0984.376.234===399k

0964.375.345===399k
0969.217.345 ===399k
0962.056.345===399k
0962.075.345===399k
09.6363.1345===599k

0967.495.456===399k

0967.928.567===599k
0964.981.567====499k

0965.16.4678===799k
0969.064.678===799k
0964336678===899k
0969387789====1111k
cả lô sảnh giá call
*********
*********
0967.7.1.1995===1299k
0969.2.4.1995===1299k
0967.5.7.1992===1399k
*********
0987.11.8368===699k
0962.58.18.68==799k
0965.58.18.79==399k
0964840168===299k
0967463368===399k
0967.160.668===699k
0965.017.668===699k
09.678.42.668===699k
0982.997.866===850k
0966.471.688===599k
096.9494.688===799k
09.689.04.686===799k
0969.45.3668===599k

0964.603.688===599k
09.8387.1686===950k
0965.779.686===1150k
0965.94.1686===599k
0965.389.368===699k
0966689379====699k
0964.575.368===350k
096.4243.868===599k
0986.425.468===499k......"ĐANG GD"
0975.302.568===399k
0985.190.879===399k
09.68.04.07.88===750k" lộc phát, không tử, không thất, mà còn phát phát , sim năm sinh 88 cực đẹp"
0964215866===399k
0964413886===599k
0964.139.886===650k
0964.1.3.4.6.8.9===650k
0964237779===799k
09643.12688===699k
096423.9779===899k
0964711639===249k
0962.01.8679 ====450k" phát lộc thần tài"
0962.115.879 ====350k
0962.9696.39===399k " đầu lộc phát 68, đuôi thần tài 39".."ĐANG GD"

0977.81.7939 === 650k" 79 thần tài lớn , 39 thần tài nhỏ"
0975.21.7939 === 650k" 79 thần tài lớn, 39 thần tài nhỏ"

096.2013.486==== 399k"Vĩnh cửu lộc 2013 bốn mùa phát lộc"
0962.495.866===399k
0975.486.986===999k"bốn mùa phát lộc, vĩnh cửu phát lộc"
*********
0966.486.684==== 799k"bốn mùa lộc phát,lộc phát bốn mùa"
0978.146.641===599k "nhất bốn mùa lôc,lộc bốn mùa nhất"
0966.516.615 ===799k
0978.165.561 ===699k
0963.912.219 ===599k
09.6213.3126 ===499k
09.6283.3826===499k
09.6285.5826===499k
*********
0976.117.9 10
0974.117.9 10 cả cặp 9 10 giá 499k

0988438887===799k
0965.33.13.23====399k
0966.29.25.29===550k
0967.31.30.38===299k
0964.809.859====199k
0969.20.24.99===199k
0962.296.299===550k
0978218838===550k
09.833338.60===999k" soi gương quá chuẩn"
0985.183.193=== 799k
09.6751.6751===999k
0964.589.989===899k
0963.498.898===799k
096920.4078====599k

0965.17.0612 "17-ae thái bình không sợ 1 ai"===399k
0982.024.135=== 799k" tiến chẵn 024, tiến lẻ 135 , tiến từ 0-5"
09.73.75.79.78===799k" thần tài - ông địa"."ĐANG GD"
0967.15.13.18====299k
0983.06.60.50===199k
09.63.69.68.60 ===299k
01254.33.44.55 ===699k
01295.181111===499K
09.15.15.18.17 ===399k
09.15.15.13.10 ===399k.


0969308764 =50k
0969309253 =50k
0969310824 =50k
0969310849 =50k
0969310850 =50k
0969311416 =100k
0969311724 =50k
0969311723 =50k
0969311043 =50k
0969311870 =50k
0969311871 =50k
0969312157 =50k
0969312608 =50k
0969312106 =50k
0969312401 =50k
0969312642 =50k
0969312470 =50k
0969314920 =50k
0969314412 =50k
0969314547 =50k
0969314038 =50k
0969314109 =50k
0969315074 =50k
0969315040 =50k
0969315217 =50k
0969315624 =50k
0969315857 =50k
0969315564 =50k
0969315932 =50k
0969315653 =50k
0969315778 =50k
0969316510 =50k
0969316624 =50k
0969316675 =50k
0969316271 =50k
0969316467 =50k
0969316153 =50k
0969316154 =50k
0969316320 =50k
0969316749 =50k
0969316750 =50k
0969316509 =50k
0969317403 =50k
0969317261 =50k
0969317013 =50k
0969317637 =50k
0969317703 =50k
0969317704 =100k
0969317540 =50k
0969317541 =50k
0969317874 =50k
0969317875 =50k
0969317870 =50k
0969317341 =50k
0969317342 =50k
0969317063 =50k
0969317064 =50k
0969317634 =50k
0969317635 =50k
0969317148 =50k
0969317149 =50k
0969318351 =50k
0969318947 =50k
0969318023 =50k
0969318946 =50k
0969319554 =50k
0969320317 =50k
0969320613 =50k
0969320631 =50k
0969320810 =50k
0969322854 =50k
0969324035 =50k
0969324187 =50k
0969324920 =50k
0969324064 =50k
0969324065 =50k
0969325084 =50k
0969325033 =50k
0969325560 =50k
0969325273 =50k
0969325857 =50k
0969325344 =50k
0969325467 =50k
0969325721 =50k
0969325140 =50k
0969325274 =50k
0969326457 =50k
0969326940 =50k
0969326703 =50k
0969326702 =50k
0969326425 =50k
0969326864 =50k
0969327954 =50k
0969327951 =50k
0969327952 =50k
0969327601 =50k
0969327602 =50k
0969327964 =50k
0969327965 =50k
0969327478 =50k
0969327945 =50k
0969328754 =50k
0969328753 =50k
0969328415 =50k
0969328441 =50k
0969328971 =50k
0969328061 =50k
0969328416 =50k
0969328271 =50k
0969328278 =50k
0969328725 =50k
0969328201 =50k
0969328711 =50k
0969328520 =50k
0969328521 =50k
0969328440 =50k
0969328617 =50k
0969329854 =50k
0969329817 =50k
0969329871 =50k
0969329967 =50k
0969329624 =50k
0969329208 =50k
0969329713 =50k
0969329714 =50k
0969329744 =50k
0969329745 =50k
0969329049 =50k
0969329954 =50k
0969329937 =50k
0969329370 =50k
0969329371 =50k
0969330201 =50k
0969330254 =50k
0969330843 =50k
0969330984 =50k
0969330267 =50k
0969331801 =50k
0969331481 =50k
0969331542 =50k
0969331574 =50k
0969332370 =50k
0969334687 =50k
0969334287 =50k
0969334736 =50k
0969334740 =50k
0969334950 =50k
0969335940 =50k
0969335721 =50k
0969335376 =50k
0969336013 =50k
0969336270 =50k
0969337041 =50k

0966.50.1994 ==2.3tr
0962.74.6669 ==350
0967.59.1996 ==1.8tr
0966.790.589 ==250
0965.32.1983 ==1.2tr
0962.104.889 ==250
0968.76.1972 ==600
0962.43.8389 ==350
0964.71.1959 ==450
0962.769.569 ==350
0969.333.078 ==550
0962.208.669 ==250
0969.21.7447 ==250
0962.75.2229 ==350
0968.978.959 ==150
0963.617.119 ==120
0969.19.10.68 ==250
0962.87.6959 ==150
0969.217.486 ==150
0962.206.899 ==250
0968.978.178 ==150
0962.969.759 ==150
0969.406.118 ==150
0962.27.05.86 ==350
0969.332.959 ==350
0962.36.36.08 ==150
0968.979.070 ==350
0962.448.458 ==350
0968.97.8589 ==250
0962.746.898 ==250
0969.19.09.59 ==250
0962.88.33.78 ==2500973288888 … 158 trieu
09872.99999…..195tr
0975833333……48 tr
0966539999……56 tr
0987596789……28 tr
0964868886…….22 tr
0965.888668…25tr
0965.888686…25tr
0965.888686…25tr
0965.868688…25tr
0965.868886…25tr
May em nam sinh

0966.80.1994 ==2.3tr
0967.59.1996 ==1.8tr
0965.32.1983 ==1.2tr
0976.52.1989 ==2.5tr
0983.41.1992 ==2.5tr
0983.42.1992 ==2.5tr
0978.16.1995 ==2.5tr
0976.07.1995 ==2.5trĐịa chỉ
Chi nhánh 1 : Vincom_Long Biên_Hà Nội
Chi nhánh 2 : Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội
Chi nhánh 3 : 191 Tôn Đức Thắng_Đống Đa_Hà Nội
Chi nhánh 4 : Hồ xóm 1_Ninh Hiệp_Gia Lâm_Hà Nội
Chi nhánh 5 : Bưu điện Hà Đông_Hà Nội

gmail : kelangmanv@gmail.com