VÍP MOBI
MỌI THỜI ĐẠI
------------------------0909.537999 = 9tr
0909961999= 16tr *

0909935999 = 22tr
0933.597999 = 19tr *Sim có dấu * mới 100% chưa kích hoạt


Call: 0903.161616