Đang buồn buồn, chán chán nên bán luôn cặp hotline:

0938.99.3456

012777.12777

giá ra đi cả cặp:
10tr2

Để làm 1 số việc mình đang hứng

Liên hệ: 0938.99.3456

p/s: chỉ bán cả cặp