Cánh Chim Cô Đơn

Phim Canh Chim Co don
Trong khi đó, đa số khách mua tour là khách cao cấp, sang Việt Nam du lịch ít người. Chuyến bay chỉ có thể bán thành công với hai cách: một là gom đủ số lượng khách lẻ để bay theo mức giá thông thường, hai là khách chấp nhận bao trọn toàn bộ chuyến bay, nghĩa là chi trả cao hơn nhiều lần mức giá thông thường
Tuy nhiên, ngay cả khi khách đã chấp nhận bao trọn gói chuyến bay cũng chưa phục vụ. Nguyên nhân là toàn miền Bắc hiện nay chỉ có duy nhất một đơn vị cung cấp dịch vụ là công ty Trực thăng Miền Bắc với số lượng máy bay hạn chế, trong khi ngoài dịch vụ nạn…Do đó, việc khai các doanh nghiệp du lịch.