Ai có vietel 10 số đuôi 1368 gửi SMS qua 0988.959.959 hoặc 0974.86.1991 cho em Giá chuẩn luôn nhé