Như tiêu đề, bác nào đang cầm cho em xin hay
thấy tung tích cháu nó ở đâu thì đá lên giúp em với ạ.

Thanks!