sim nguyên kít để mãi mãi
0962.111110
3tr5
LH: 0963.547547 & 0935.440044