0986.97.2222 - 12tr5
0983.76.2222 - 12tr

Sim nguyên kít.........giá chuẩn k fix đc 1 xu........ae có khách call 0935.48.6789