sim trả trước nguyên kit
0964.85.85.85 giá 31 triệu
(lộc bốn mùa,giàu có cả năm)
sinh năm 85 vào ngâm cứu xem nào
giá có giảm