01665.105.105
01665.106.106
01665.108.108
01669.107.107
01699.106.106

sim tomato nguyên kít
Giá 1tr2/cả lô

LH Mr Phu 062.247.47.47 -0969.39.33.88