giá đã chuẩn ae nhặt đc số nào call 0967.68.1234 KMC (nofix)

0964.5.8.1997.....1tr

0967.5.6.1996.....1tr
0966.2.5.1998.....1tr
0967.90.1993......1tr
0963.4.6.1994.....1tr
0963.5.8.1994.....1tr
0969669.195...450k
0969669.197...450k
0969669.200...450k
0969669.282...450k
0969669.233...450k
0969669.232...450k
0969669.262...450k đã bay
0978.25.1357...700k
0973.26.7997...600k
0972.69.8008...400k
0974.21.5995...400k
0976.32.7557...400k
0972.15.9933...400k
0988.70.9911...400k
0989.08.9944...400k
0989.07.8811...400k
0989.18.9944...400k
0988.69.2244...400k
0989.07.9922...400k
0986.71.6611...400k