CÓ mấy con sim vứt lăn lóc mang bán:
Sim đã kích
01642 666 888
0996 008 008
Sim nguyên kít
0909 000 536
0909 000 538
01266 006 006
01266 008 008
012 66666 898
Bạn nào mua alo mình có giá tốt