tất cả đều là sinh viên và học sinh chưa kích nguyên lô giá 110k/sim kết call 0968.79.0888
0987.602.886
0985.407.686
0975.228.168
0987.794.1881
09.6446.3773
0964.252.259
0983.335.068
0976.249.186
0964.27.27.29
0964.40.40.42
0967.226.331
09644.79.599
0964.10.2078
0989.568.115
0965.927.113

0973.146.113