Chào tất cả a/e SSC cũng lâu rồi mình không vào diễn đàn
hôm nay có việc nhừ tới mấy a/e SSC đây

mình đang tim đuôi con sim này a/e ai chuyên Sim ngày sinh tìm kiếm giúp mình nhé.

08101987 hoặc 081087 đuôi của em nó đây, ai thấy đầu e nó ở chỗ nào thì Call gấp cho e nha.
Tim một trong 2 e này khó quá phải nhờ tới các chuyên gia


số fone của e : 0936208988