0977700077


Mạng Viettel
Sim 9 chủ.

Ít sử dụng
Chỉ có 3 phím 0, 9, 7
Quá dễ nhớ
Giá : 1x triệu
LH : 0977700077