Truy tìm viettel 09* 134.789.
Amh em nào có sim báo em lấy tiền 0967.226.888