Nhờ anh em ssc tìm dùm mình số mobi kiểu 09xx aaa xxx ( xxx) tổng 7 nút cho khách nhé.ai có liên hệ 0907.86.3333.cho luôn cái giá nhé.