Muốn mua 2 sim này: 01.686.999999 & 0166.9999999 ai có chào giá vào hotline