sim sinh vien cung cap số lượng, sĩ và lẽ (lien hệ* 01268040862)
° Sim 10 số Viettel: 120k (tổng* TK=1TR200)
+Mỗi tháng được công 25k
+30Mb lưu lượng GPRS
+nhắn tin nội mạng 100đ/ tin
+ Sử dụng 3G ko giới hạn chỉ 20k 1 tháng
Soạn: (3G ON* GƯI 161)=>(MIMAX GUI 191)
° Vina: 50k (11 số), 70k( 11 số) *(tổng TK=1TR440)
+Mỗi tháng được tặng 30k
+ 100 tin nhắn nội mạng
+nhắn tin nội mạng 99đ/ tin.
+Sử dụng 3G ko giới hạn chỉ 20k 1 tháng
Soạn: (MAX ON GUI 888)
°Mobi:60k (11 số) & 80k(10 số) (tổng TK=1TR200)
+Mỗi tháng được công 25k
+ nhắn tin nội mạng 99đ/ tin
+35Mb lưu lượng GPRS
+ Sử dụng 3G ko giới hạn chỉ 20k 1 tháng
Soạn: (MIU GUI 999)
Dao hàng tận nơi 10k ship