e nó là 096.584.1386 nguyên kit bác nào ôm thì liên hệ chữ kí e ạ