Vip nhất quả đất, giống nhau đến 9 số:

0985.81.81.81
0915.81.81.81


Giá: 99 triệu/ 2 sim

Liên hệ: 0916.29.29.29