0967.999.666

096.7999.666

tổng 7 điểm23tranh e call: 0916.59.59.59 nhanh còn kịp.
thank anh e qua up hộ bài >-